Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (26)

Jak się przeprowadza rachunek sumienia?
Rachunek sumienia przeprowadza się przez dokładne przypomnienie sobie, w obliczu Boga, wszystkich niewyznanych jeszcze grzechów popełnionych myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem przeciwko przykazaniom Bożym i kościelnym oraz przeciwko obowiązkom naszego stanu.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X