Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (27)

Z czego jeszcze powinniśmy zdać sobie sprawę?
Powinniśmy jeszcze zdać sobie sprawę z naszych złych nawyków i z okazji do grzechu.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X