Kilka informacji duszpasterskich

1. Anioł Pański. W niedziele, punktualnie o godz. 12.00 – przed Mszą Świętą – odmawiamy modlitwę Anioł Pański – w języku Kościoła Katolickiego. Modlitwę prowadzą mężczyźni. Najpierw na klęcząco czynimy znak Krzyża, następnie wstajemy i wspólnie odmawiamy modlitwę Anioł Pański, po której nie czynimy znaku Krzyża, lecz w ciszy oczekujemy na rozpoczęcie Mszy Świętej.
Dokładnie wyuczmy się łacińskich tekstów modlitwy, zwracając pilnie uwagę na poprawne akcenty! – więcej

2. Spowiedź. Na drzwiach konfesjonału jest umieszczony napis ze słowami pierwszego prawowitego Papieża – Św. Piotra Apostoła: „Pokutujcie, i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze” (Dz 3, 19). Dobrze się składa, że oko nasze napotyka ten zbawienny napis od razu, kiedy wchodzimy do oratorium. W pomieszczeniu, w którym znajduje się konfesjonał, jest umieszczony Krzyż oraz wizerunek Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych i Św. Jana Marii Vianneya, świętego proboszcza z Ars, gorliwego spowiednika. Te ważne elementy niech pomagają nam w dobrym przygotowaniu i dobrym odprawianiu każdej spowiedzi.
Kiedy się spowiadamy, dobrze będzie – dla zachowania dyskrecji – drzwi konfesjonału zamknąć. Natomiast po skończonej spowiedzi, gdy wychodzimy z konfesjonału, zostawiajmy za sobą drzwi uchylone, aby były dla innych penitentów znakiem, że spowiednik oczekuje.
Korzystajmy także z pouczającej tradycyjnej lektury katolickiej dotyczącej Sakramentu Pokuty. W naszej kruchcie strategicznej są dostępne książki i broszura o spowiedzi. Czytajmy z uwagą!
Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej – po słówku salezjańskim. Oprócz tego – już od jutra, 31 sierpnia 2022 – będzie okazja do spowiedzi u innego spowiednika: raz w miesiącu, zawsze w środę przed pierwszą sobotą miesiąca – od godz. 18.30.
Spowiadał będzie Ks. Dariusz Kowalczyk SDB. Ks. Dariusz jest jednym z katolickich kapłanów, którzy wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie. Jest też jednym z trzech kapłanów, którzy 16 maja br. przyjęli z rąk Bp. Richarda Williamsona święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie. Panu Bogu dziękujmy za dar drugiego spowiednika w naszym duszpasterstwie i wypraszajmy Ks. Dariuszowi potrzebne łaski do owocnej służby kapłańskiej.

3. Intencje mszalne. Jeśli zamawiamy Msze Święte w danej intencji, dołóżmy starań – o ile nie przeszkodzą nam poważne obiektywne powody – aby na zamówioną Mszę Świętą przybyć i modlić się gorliwie, w łączności z kapłanem, w tejże intencji.

Quis ut Deus?