Fíat volúntas Túa

Dusza – nie tylko kapłańska, każda! – powinna oddać się Panu Bogu całkowicie i bez zastrzeżeń – z pełnym zaufaniem, że wszystkie sprawy Pan Bóg poprowadzi najlepiej, najkorzystniej dla jej dobra, dla jej zbawienia.
Wyrażą to słowa modlitwy najprostsze:

Panie Boże, oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń. Racz działać we mnie i przeze mnie według Twojej najświętszej Woli. Amen.