Korespondencja taktowna

Jeśli chcemy rozpocząć korespondencję z osobą, której osobiście nie znamy, wypada przedstawić się, podając swoje prawdziwe imię i nazwisko, ewentualnie dodając minimum informacji o sobie, czy podając krótko uzasadnienie korespondencji.
Wypada także wziąć pod uwagę okoliczności dotyczące osoby, do której piszemy, jak: wiek, godność, pełnione funkcje, działalność, publikacje, informacje, które osoba ta udostępnia publicznie o sobie itp.
Dużym nietaktem byłoby zniekształcenie imienia czy nazwiska osoby, do której piszemy. O błędach ortograficznych chyba nawet wspominać nie trzeba. Zawsze pozostają aktualne wymogi naszego języka ojczystego, dotyczące ortografii grzecznościowej – więcej
Przez wieki zwracano uwagę na reguły korespondencji. I piszącym zależało na tym, aby być przez adresata właściwie odebranym. Mówiło się nawet o epistolografii – sztuce pisania listów. Kwestie warte pamięci i kontynuacji.