Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (4)

Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty?
Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty w dzień swego zmartwychwstania, gdy wchodząc do wieczernika uroczyście udzielił swym apostołom władzy odpuszczania grzechów.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X