Weryfikacja

„Jeśli skarcisz mądrego, zrozumie karność” (Prz 19, 25).

Prawdę o naszej duszy, na przykład czy jest w niej ugruntowana cnota pokory, ujawnią między innymi takie okoliczności:

– Jak reaguję na skierowane do mnie upomnienie słuszne?
– Jak reaguję na skierowane do mnie upomnienie niesłuszne?