Od czego zacząć?

Kto dopiero zaczyna przybliżać się do skarbów łaciny kościelnej, dobrze uczyni, jeśli naukę rozpocznie od podstawowych modlitw katolickich: Znaku Krzyża, Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo… – więcej


Więcej modlitw
znajdziemy pod zakładką: Łacina kościelna