Skutki godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu

Jakie są skutki Przenajświętszego Sakramentu w nas?
Głównymi skutkami działania Przenajświętszego Sakramentu w tych, którzy go godnie przyjmują są: zachowanie i wzrost życia duszy, którym jest łaska, podobnie jak naturalny pokarm powoduje wzrost życia cielesnego. Po drugie zaś odpuszczenie grzechów powszednich i zachowanie od grzechu ciężkiego, a po trzecie pocieszenie duchowe.

Czy Przenajświętszy Sakrament powoduje w nas jeszcze inne skutki?
Tak, Przenajświętszy Sakrament powoduje w nas jeszcze trzy inne skutki: osłabia namiętności, a zwłaszcza żądze cielesne; powoduje w nas wzrost miłości do Boga i bliźnich oraz pomaga nam w podporządkowaniu się woli Jezusa Chrystusa; a także jest zadatkiem przyszłej chwały i zmartwychwstania naszych ciał” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).