Pan Bóg pychę karze

„Przed zgubą idzie pycha, a przed upadkiem duch się wynosi” (Prz 16, 18).
„Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5, 5).

Niechaj nas Pan Bóg zachowa przed stawianiem się w miejsce Pana Boga.
Niech nas Pan Bóg zachowa przed przyjmowaniem roli jedynych sprawiedliwych i mających monopol na przywracanie katolickiego depozytu wiary.
Pouczony Bożym Objawieniem Kościół Katolicki – w osobach prawowitych papieży i biskupów – już dawno powiedział, jaka jest wiara katolicka i co należy czynić, aby w wierze katolickiej duszę zbawić.
Pokorny uczy się od Kościoła Katolickiego i stara się Boże nauki cierpliwie wypełniać. Pozostaje uczniem. Wobec Pana Boga – maluczkim.

„W owej godzinie rozradował się Duchem Świętym, i rzekł: Wyznaję Tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś to zakrył przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś to maluczkim. Tak, Ojcze, gdyż tak się spodobało tobie” (Łk 10, 21).