Łatwo milczy o drugich

„Człowiek wewnętrzny pilną troskę o siebie samego przedkłada nad inne troski, a kto pilnie czuwa nad sobą samym, łatwo milczy o drugich” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).