Gdzie się podziała gorliwość maryjna?

Człowiek dojrzały we wierze zachowuje priorytety słuszne – w myśleniu, decyzjach i działaniu. Jest dość powszechny problem skąpstwa wobec Pana Boga. Wiele dusz ma opory przed poświęceniem Panu Bogu swojego czasu w większym wymiarze niż dotychczas.
Minęła połowa maja, miesiąca maryjnego. Czy, jeśli obowiązki stanu mi pozwalają i jeśli mam taką możliwość, biorę udział w nabożeństwach majowych – tam, gdzie przez katolickiego kapłana sprawowana jest Msza Święta w rycie rzymskim?