O prawym rozumie ponownie

Niewiele jest dusz, dla których prawda jest przedmiotem zainteresowania nieskorumpowanego.
Niewiele jest dusz, dla których prawda jest przedmiotem zainteresowania niekoniunkturalnego.
Niewiele jest dusz prostolinijnych, które za poznaną prawdą idą – bez względu na konsekwencje.
Wiele jest dusz, które „prawdę Bożą tłumią w niesprawiedliwości” (Rz 1, 18).
Prawda jest tłumiona. Powszechnie. Opary fałszu są szkodliwe dla rozumu.
Bywają dusze – także bez wysokiego wykształcenia – które dopuszczają prawdę do głosu.
Cecha prawego rozumu: dopuszcza prawdę do głosu.