Nie popełnij tego błędu!

Bywają dusze, które – kiedy popełnią grzech śmiertelny – zaniedbują modlitwę. Skracają albo porzucają modlitwę. To błąd!
Bez względu na stan swojej duszy, ofiaruj Panu Bogu codziennie cały dar modlitwy!
Owszem, jeśli popełniłeś grzech śmiertelny, więcej wtedy w modlitwie przepraszaj Pana Boga, wyraź skruchę, wzbudzaj akt żalu doskonałego, proś o zmiłowanie. I szukaj okazji do dobrej spowiedzi u katolickiego kapłana.
Bez względu na stan swojej duszy, nigdy nie porzucaj, nie zaniedbuj ani nie skracaj modlitwy. Ofiaruj Panu Bogu cały dar modlitwy – codziennie!