Z naszej kruchty strategicznej

Książka prawdziwie katolickiego kapłana, zatroskanego detalicznie o zbawienie dusz. Niejedną duszę uratowała przed piekłem. Możemy mieć nadzieję, że niejedną duszę od piekła uratuje.
Wracajmy do tej książki raz po raz. Czytajmy z uwagą i podarujmy bliźnim.
Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty, sprzyjającym odprawieniu dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi. Postarajmy się!