„…dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego”

„Skoro się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: «O gdybyś i ty poznało, i to w ten dzień twój, co jest ku pokojowi twemu, a teraz zakryte jest przed oczyma twymi! Albowiem przyjdą na cię dni, i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem, i oblegną cię, i ścisną cię zewsząd; i na ziemię cię powalą i synów twoich, którzy w tobie są, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu; dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego»” (Łk 19, 41-44).

Płacz Pana naszego Jezusa Chrystusa i zapowiedź kary za niewierność i za nierozpoznanie czasu nawiedzenia odnoszą się do Jerozolimy, odrzucającej Zbawiciela.
Zbawiciel pozostaje nierozpoznany, gdy prawowita ortodoksyjna katolicka doktryna pozostaje nierozpoznana i wyrzucona poza miasto.
Zbawiciel pozostaje nierozpoznany, gdy prawowity ortodoksyjny katolicki kult pozostaje nierozpoznany i wyrzucony poza miasto.
Zbawiciel pozostaje nierozpoznany, gdy prawowici ortodoksyjni katoliccy duchowni pozostają nierozpoznani i wyrzuceni poza miasto.
Za te odsłony nierozpoznania czasu nawiedzenia będzie kara Boża.
Wołajmy do Boga o rozum. Zawróćmy z drogi odstępstwa.