Miesiąc marzec – czytajmy codziennie!

Skoro zaopatrzyliśmy się w ten cenny reprint, już od pierwszego dnia marca poświęćmy kilka minut na uważną lekturę. Czyńmy to codziennie – najlepiej o ustalonej porze, na przykład po wieczornym pacierzu, czytając z uwagą jeden rozdział.
Owoce lektury będą obfite – poznamy bardziej postać Św. Józefa, umocni się nasza ufność w jego potężne wstawiennictwo u Boga i zapragniemy naśladować cnoty Opiekuna Świętej Rodziny.

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.
Codzienna lektura na marzec.