Odpowiedzialność duszpasterska

Podobnie Kościół Katolicki nie negował ważności Mszy u prawosławnych, a jednak nigdy – pod grzechem ciężkim – nie pozwalał wiernym katolikom na branie w niej udziału. Sam argument ważności jest dalece niewystarczający. – więcej