Warunki dobrej spowiedzi

Nie wystarczy spowiadać się. Trzeba spowiadać się dobrze.
Przede wszystkim dokładnie należy wypełnić 5 warunków dobrej spowiedzi – wszystkie pięć:

Rachunek sumienia,
Żal za grzechy,
Mocne postanowienie poprawy,
Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź,
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Ważne!
Zarówno przy rachunku sumienia, jak i przy wyznaniu grzechów ciężkich w konfesjonale, mamy obowiązek zachować wymóg integralności, to znaczy wyznajemy WSZYSTKIE grzechy ciężkie oraz podajemy dokładnie: o jaki grzech chodziło, ważniejsze okoliczności oraz LICZBĘ grzechów.

rodzaj-okoliczności-LICZBA


Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.