Z katechizmu

Jak się znosi zobowiązanie zaciągnione ślubem?
– Znosi się po pierwsze przez zamianę materii, to jest, skoro zajdzie pewna okoliczność ważna a taka, którą gdyby był przewidział ten, co ślub uczynił, nie byłby go wcale uczynił.
(Katechizm Św. Alfonsa Liguoriego, Doktora Kościoła, rozszerzony przez Ks. Bronisława Markiewicza)