Nie wybiegaj z kaplicy zaraz po Mszy Świętej!

Dzień Pański to dzień dla Pana Boga.
Dusza kochająca Pana Boga ponad wszystko i wszystkich nie wylicza Panu Bogu czasu poświęconego. Zwłaszcza w niedzielę nie wybiega z kaplicy zaraz po Mszy Świętej, lecz chętnie jeszcze zostaje, aby Panu Bogu i Matce Bożej zaśpiewać, wysłuchać słowa kapłana oraz pobożnie odmówić Różaniec.


„Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza” (Św. Ignacy Antiocheński).

Jak ubrać się na katolicką Mszę Świętą?

Co znaczą słowa: «Przystępować do Komunii Świętej w sposób pobożny»?
Przystępować do Komunii Świętej w sposób pobożny to znaczy podchodzić z pokorą i skromnością osobistą, w skromnym stroju, wcześniej się przygotować, a po przyjęciu Komunii Świętej odprawić dziękczynienie” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).


I w ten sposób daję świadectwo szacunku dla katolickiej Mszy Świętej. Strój skromny nie znaczy strój nonszalancki. Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dotyczy to dni powszednich, a szczególnie świątecznych!
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku – w przypadku osób świeckich – można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na katolicką Mszę Świętą, szczególnie w niedziele i inne dni świąteczne.

Mężczyźni zadbani:

– garnitur,
– pod krawatem,
– ogoleni starannie,
– buty wypastowane.

Niewiasty:

– strój gustowny, z zachowaniem wymogów niewieściej skromności,
– stosowne nakrycie głowy przywołuje skromność i pokorę Matki Bożej wobec majestatu Boga.

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego i spełniającego wymogi skromności. Strój odświętny różni się od stroju powszedniego, codziennego. Niewiasty zadbają o przyzwoitość dekoltu.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego. Przykłady godne kontynuacji!

Michał Rzepka, Narodziny nowego humanizmu albo od Nowego Jorku do Abu Zabi, czyli Krótka analiza informacyjna Gaudium et Spes.

Dwie części. Wykład czytelny, wprowadzenia nie wymaga.
Quí pótest cápere, cápiat. – „Kto może pojąć, niechaj pojmuje!” (Mt 19, 12).


Aktualizacja – 16.09.2022:

Staraniem Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wykład ukazał się drukiem.

Zamówienia można składać u Wydawcy – więcej