Z naszej kruchty strategicznej

Cenne poznawczo opracowanie, pozwalające poznać kulisy i przebieg wydarzenia zwanego II Soborem Watykańskim.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.