Michał Rzepka, Narodziny nowego humanizmu albo od Nowego Jorku do Abu Zabi, czyli Krótka analiza informacyjna Gaudium et Spes.

Dwie części. Wykład czytelny, wprowadzenia nie wymaga.
Quí pótest cápere, cápiat. – „Kto może pojąć, niechaj pojmuje!” (Mt 19, 12).


Aktualizacja – 16.09.2022:

Staraniem Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wykład ukazał się drukiem.

Zamówienia można składać u Wydawcy – więcej