U fundamentów wiary katolickiej

Źródła Objawienia:

OBJAWIENIE BOŻE
↙                ↘
TRADYCJA       PISMO ŚWIĘTE


Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym(Katechizm Katolicki św. Piusa X).

Kto zatem pomija Tradycję, nie jest katolikiem. Inna religia.