Z naszej kruchty strategicznej

W połączeniu z uważną i wielokrotną lekturą trzech broszur, zawierających teksty dotyczące Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz będące przestrogą przed nowym kultem (fundamentalna Bulla Quo primum Św. Piusa V!) – więcej – idźmy w tym roku w głąb tej doniosłej tematyki, sięgając do analitycznych teologicznych opracowań, pozwalających poznać w wielu aspektach nieoceniony skarb tradycyjnej katolickiej Mszy Świętej.
Jedno z cennych opracowań, wielce pomocnych w wieloaspektowym poznawaniu tajemnicy Mszy Świętej. Uważna lektura będzie nas prowadzić do owocnego i coraz doskonalszego brania udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.