Szczęśliwego nowego roku!

Psalmista wyznaje: „Ale mnie dobrze jest trwać przy Bogu” (Ps 72, 28). To jest szczęście.
W tym sensie życzę wszystkim odwiedzającym skromne wersety bloga Actualia szczęśliwego nowego roku!