Najważniejsze to zdrowie

Najważniejsze to zdrowie. Owszem – duszy!
Najważniejsze to zdrowie duszy.


„Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).