Najważniejsza książka na świecie

Arcybiskup Józef Bilczewski pisał o katechizmie katolickim:

„Katechizm jest co do objętości książeczką małą, ale co do bogactwa treści nie może z nim się równać żadna inna książka, a nawet wszystkie na świecie. Zawiera on streszczenie i sumę tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił, sobory uchwaliły, papieże ogłosili, Ojcowie Kościoła i Święci nauczali. Daje on krótko i jasno odpowiedź na wszystkie pytania, poruszające umysł i serce człowieka”.


Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!

Co czytać przede wszystkim?

Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytam codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytam codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.


Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!

Cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy

Kapłan, który codziennie naucza po katolicku, wypełnia Chrystusowy nakaz: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28,19-20).
Kapłan, który codziennie naucza po katolicku, spełnia ni mniej, ni więcej, tylko swój obowiązek. Może powtórzyć słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).
Św. Paweł, Apostoł Narodów, pisał: „Jeśli bowiem będę opowiadał Ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym Ewangelii nie opowiadał” (1 Kor 9, 16).

Kolędujmy! (7)

Playlista:
1. Mizerna cicha
2. Mędrcy świata
3. Gdy się Chrystus rodzi
4. Jezus malusieńki
5. Przybieżeli do Betlejem
6. Lulajże Jezuniu
7. Wśród nocnej ciszy
8. W żłobie leży
9. O gwiazdo betlejemska
10. Dzisiaj w Betlejem
11. Cicha noc
12. Miasteczko małe Betlejem
13. Bóg się rodzi
14. Pójdźmy wszyscy do stajenki

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
Opracowanie muzyczne: Stanisław Hadyna