Kolęda

Na kolędę przygotowujemy stół (nie ławę), przykryty czystym białym obrusem, na którym stawiamy Krzyż, dwie zapalone świece oraz kropidło i wodę święconą w odpowiednim naczyniu. Kapłan podaje domownikom do ucałowania Krzyż. Na modlitwę i błogosławieństwo kapłana gromadzą się wszyscy domownicy. Najważniejsza jest modlitwa kapłana oraz błogosławieństwo.
Jeśli potem zapraszamy kapłana na chwilę rozmowy, wypada zachować równowagę proporcji. Byłoby na przykład niestosowne prowadzić monolog, niemalże nie dopuszczając kapłana do głosu. Dusza katolicka z zasady powinna być chętna na usłyszenie słowa katolickiego kapłana.
Kapłan jest zainteresowany między innymi, czy gromadzimy katolicki tradycyjny księgozbiór oraz czy prowadzimy kronikę przywracania tradycyjnego katolickiego kultu i katolickiej wiary.
Kapłan przychodzi. Chrystus przychodzi.
Jeżeli kolędę przeżywamy w duchu katolickiej wiary, zachowując otwartość na działanie łaski Bożej, może ona być dla naszej duszy jednym z ważniejszych momentów całego roku kościelnego.