Z naszej kruchty strategicznej

Światło prawdy o małżeństwie jaśnieje w nauczaniu papieża Piusa XI. Oto rzeczowa katolicka pomoc dla małżonków i rodziców, aby w ich życiu wypełnił się zamysł Boży, realizowany w trudzie codziennym miłości ofiarnej.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.