Spostrzeżenie ogólniejszej natury

Religia zmieniona, krzewiona w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat, swoją powszechną nachalnością perswazyjną odsunęła w cień 2 tysiące lat ortodoksyjnej katolickiej doktryny i nieskazitelnego katolickiego kultu.