Wiele przed nami pracy

Kto dobrze poznał katolicką odwieczną naukę, zawartą w tradycyjnych katolickich katechizmach, i kto czerpie łaskę z tradycyjnych katolickich obrzędów i tradycyjnych katolickich rytów Sakramentów Świętych, ten – ugruntowany w wierze katolickiej – staje się zdolny do odróżnienia odwiecznej wiary katolickiej od religii zmienionej – i nadal zmieniającej się – krzewionej w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat.
Zmiana religii, o której mowa, wprowadziła wiele zamętu w życie Kościoła.
Zmiana religii, o której mowa, wprowadziła wiele zamętu w duszach katolików.
Zmiana religii, o której mowa, doprowadziła wiele dusz do antropocentryzmu, skoncentrowania na człowieku i sprawach doczesnych, zamiast na Panu Bogu i sprawach wiecznych.
I – możemy to powiedzieć niemalże z pewnością: zmiana religii, o której mowa, doprowadziła wiele dusz do wiecznego potępienia, do piekła.
Wiele przed nami pracy, mającej na celu przywracanie katolickiego porządku. We własnej duszy i w wielu dziedzinach życia.