Przypomnienie

Wystarczy z katolickiego depozytu wiary tylko jeden detal

pominąć
– albo zmienić,
– albo zanegować,

i już nie mamy do czynienia z wiarą katolicką.