Osłabienie rozumności

Wiele dusz nie zdaje sobie sprawy (bądź nie chce zdawać sobie sprawy) z nasilającej się zaciekłej walki z wiarą katolicką – w wymiarze kultu, doktryny i moralności. Procesy mające miejsce w oficjalnych strukturach kościelnych. Bez wątpienia te procesy mają charakter diaboliczny. Jest to walka z Panem Bogiem i z katolickim depozytem wiary.