Mężczyźni prowadzą Różaniec

Informacje o codziennym Różańcu dostępne są pod zakładką: Dyżury różańcowe.

Kompletne materiały do prowadzenia Różańca – także nagrania (zweryfikujmy swoją wymowę!) – są dostępne pod zakładką: Różaniec.