Ku umocnieniu duszy

Mówi Pan nasz Jezus Chrystus:

In patiéntia véstra possidébitis ánimas véstras.
„W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze” (Łk 21, 19).