Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?

Ta książka nie jest ścisłym podręcznikiem do dogmatyki katolickiej. Jednak może dla niejednego kapłana być pomocna w podjęciu wobec Boga i Kościoła decyzji poważnej – związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim: Mszą Świętą w rycie rzymskim. Wydano dodruk. – więcej