Najważniejsza sprawa na świecie

Z wielką starannością zabiegajmy o czystość serca. Kto umiera w stanie grzechu śmiertelnego, bez żalu za grzechy, idzie na wieczne potępienie, do piekła. Piekło jest nieodwracalną i wieczną karą za grzechy.
Grzechu unikajmy z wielką starannością. Spowiadajmy się często i dobrze. Żyjmy w stanie łaski uświęcającej. Módlmy się pokornie i wytrwale wypełniajmy nasze obowiązki stanu. Czuwajmy pilnie!
Najważniejsza sprawa na świecie: zbawić duszę swoją!