Dochować wierności wierze apostolskiej

Święta Apostołów są mocnym przypomnieniem, że Kościół Katolicki jest Kościołem apostolskim – jak wyznajemy w Credo.
Święta Apostołów są mocnym przypomnieniem, że wiara katolicka jest wiarą apostolską.
Niedorzeczne jest zmieniać apostolską wiarę i posłusznie wyznawać zmienioną religię. To jest droga do piekła.
Zbawienne jest wyznawać wiarę katolicką, apostolską. To jest droga do Nieba.


Dlaczego Kościół nazywany jest także Apostolskim?
Prawdziwy Kościół nazywany jest także apostolskim, ponieważ sięga nieprzerwanie aż do Apostołów; ponieważ wierzy i naucza tego wszystkiego, w co wierzyli i nauczali Apostołowie; i ponieważ jest on kierowany i zarządzany przez ich prawowitych następców.

(Św. Pius X, Katechizm katolicki)