Spowiedź generalna

Kogo łaska Boża prowadzi do spowiedzi generalnej i kto z poważnych racji do spowiedzi generalnej przystąpić powinien, dobrze uczyni, jeśli dokładnie weźmie pod uwagę kilka kapłańskich wskazań. Powtórzmy: DOKŁADNIE weźmie pod uwagę – dla dobra swojej duszy.
Nie odwlekajmy na czas nieokreślony odprawienia dobrej spowiedzi. Chodzi o najważniejszą sprawę na świecie: o zbawienie swojej duszy! –
więcej


„Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).