Dobra spowiedź jest konieczna dla zbawienia duszy!

Diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie Sakramentem Pokuty.
Diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie spowiadaniem się u kapłanów nieskazitelnej katolickiej ortodoksji.
Diabeł dobrze wie, że gdyby dusza spowiadała się regularnie i spowiadała się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji, czyniłaby znaczne i szybsze postępy w świętości.
Jak jest z moją duszą? Czy w powyższych kwestiach podjąłem już decyzje miłe Niebu? Czy spowiadam się regularnie u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji?

Kto poważnie traktuje sprawę zbawienia swojej duszy, biegnie do spowiedzi co miesiąc oraz jak najszybciej, gdyby miał nieszczęście popełnić grzech ciężki.

Idźcie – a jeśli musicie jechać samochodem i brać urlop, to warto to zrobić dla ratowania swojej duszy – idźcie do tradycyjnego księdza, aby się wyspowiadać” (Ks. dr Gregorius Hesse).

Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów lub więcej!


„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20).

„Nie odwlekaj nawrócenia się do Pana i nie odkładaj z dnia na dzień” (Ekli 5, 8).