Bardzo ważne: podać liczbę grzechów

Przy spowiedzi obowiązuje nas wymóg integralności, to znaczy w przypadku grzechów ciężkich podajemy dokładnie:

O jaki grzech chodziło?
Ważniejsze okoliczności?
Liczbę grzechów?

rodzaj – okoliczności – liczba

Nie czekajmy aż kapłan będzie dopytywał. Sami – już czyniąc rachunek sumienia przed spowiedzią, a potem przy wyznaniu grzechów w konfesjonale – uwzględnijmy te 3 aspekty. Dochowajmy tych wymogów z wielką starannością!