Prośba o światło

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Atanazy, módl się za nami.