Nasze sprawy (11)

31 lipca Roku Pańskiego 2021 o godz. 12.00 zgromadziliśmy się z grupą wiernych po raz ostatni przed kościołem w Międzyborzu na modlitwie Anioł Pański. Pomodliliśmy się o tej porze tak, jak to czyniliśmy po 20 lipca br., kiedy to uniemożliwiono nam dostęp do kluczy od kościoła. Odmówiliśmy Różaniec w intencji dziękczynnej.
Dzięki południowej modlitwie od 21 do 31 lipca br., wierni mieli także okazję, aby porozmawiać z kapłanem i zasięgnąć informacji co do przyszłości. Kapłan nie zostawia wiernych bez możliwości codziennego udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim i codziennej okazji do spowiedzi.
Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystkie łaski, których przez trzy i pół roku udzielał kapłanowi i wiernym przybywającym na Mszę Świętą w rycie rzymskim do kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu.
Quis ut Deus!