Spóźniającym się ze spowiedzią

Dusza zwleka.
Dusza czeka.
Na co?

Po co zwlekać?
Po co czekać?
Tracąc.

Dusza grzeszna niech nie zwleka.
Dusza grzeszna niech nie czeka.
Niech jedzie z daleka.
Konfesjonał czeka.