Nawrócenie w rodzinie

Bywa, że żona chce nawrócić męża. Jeśli sama ma sumienie obciążone grzechem ciężkim, najpierw niech sama odprawi dobrą spowiedź, przywracając swojej duszy skarb łaski uświęcającej.
Bywa, że mąż chce nawrócić żonę. Jeśli sam ma sumienie obciążone grzechem ciężkim, najpierw niech sam odprawi dobrą spowiedź, przywracając swojej duszy skarb łaski uświęcającej.
Bywa, że ojciec chce nawrócić syna. Jeśli sam ma sumienie obciążone grzechem ciężkim, najpierw niech sam odprawi dobrą spowiedź, przywracając swojej duszy skarb łaski uświęcającej.
Bywa, że matka chce nawrócić córkę. Jeśli sama ma sumienie obciążone grzechem ciężkim, najpierw niech sama odprawi dobrą spowiedź, przywracając swojej duszy skarb łaski uświęcającej.
Święta Monika uczy nas o pierwszeństwie uświęcenia własnej duszy. Potem jest odpowiedzialność za zbawienie naszych bliskich, płynąca z czystego sumienia. Czytajmy uważnie żywot świętej Moniki!