Diabeł ukryty

Zdarza się, że małżeństwa, w których mąż i żona mają sumienia obciążone grzechem ciężkim, bywają związkami bardzo zgodnymi, niekonfliktowymi. Cóż za złudzenie!
O jakim dobrym związku może być mowa, jeśli brak łaski Bożej i Bóg – przez grzechy – wypędzony z serca?