Mocniejsza wiara i miłość

Aby mocniejsza była nasza wiara i miłość do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, wielce pomocna będzie nam lektura:

– z Katechizmu Katolickiego św. Piusa X, z działu Sakramenty święte: O PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE oraz O OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ,
– z dzieła O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, rozdziały z ostatniego działu: O SAKRAMENCIE OŁTARZA.

Uważna lektura pomoże nam coraz bardziej cenić Mszę Świętą i coraz lepiej i gorliwiej przyjmować Komunię Świętą.
Katolik czyta.

Kogo łaska przynagla

Kogo łaska Boża przynagla do spowiedzi, niech nie zwleka, niech się dobrze przygotuje i odprawi dobrą spowiedź.
Kogo łaska Boża przynagla do spowiedzi generalnej, niech nie zwleka, niech się dobrze przygotuje i odprawi dobrą spowiedź generalną.


Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)!


„Na co się przyda długie zwlekanie ze spowiedzią albo odkładanie Komunii świętej?
Oczyść się jak najprędzej, wyrzuć ze siebie truciznę, pospiesz przyjąć lekarstwo, a poczujesz się lepszy, niż gdybyś długo je odkładał” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).

Obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Czy możesz wyjaśnić dlaczego cały Jezus Chrystus jest obecny zarówno w hostii jak i kielichu?
Cały Jezus Chrystus jest obecny zarówno w hostii jak i kielichu, gdyż w Przenajświętszym Sakramencie jest żywy i nieśmiertelny jak w niebie, a więc tam, gdzie znajduje się Jego Ciało, tam też jest Jego Krew, Dusza i Bóstwo, a gdzie znajduje się Jego Krew, tam też jest Jego Ciało, Dusza i Bóstwo, gdyż są one nierozerwalnie związane w Jezusie Chrystusie” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).