Mocniejsza wiara i miłość

Aby mocniejsza była nasza wiara i miłość do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, wielce pomocna będzie nam lektura:

– z Katechizmu Katolickiego św. Piusa X, z działu Sakramenty święte: O PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE oraz O OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ,
– z dzieła O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, rozdziały z ostatniego działu: O SAKRAMENCIE OŁTARZA.

Uważna lektura pomoże nam coraz bardziej cenić Mszę Świętą i coraz lepiej i gorliwiej przyjmować Komunię Świętą.
Katolik czyta.