Obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Czy możesz wyjaśnić dlaczego cały Jezus Chrystus jest obecny zarówno w hostii jak i kielichu?
Cały Jezus Chrystus jest obecny zarówno w hostii jak i kielichu, gdyż w Przenajświętszym Sakramencie jest żywy i nieśmiertelny jak w niebie, a więc tam, gdzie znajduje się Jego Ciało, tam też jest Jego Krew, Dusza i Bóstwo, a gdzie znajduje się Jego Krew, tam też jest Jego Ciało, Dusza i Bóstwo, gdyż są one nierozerwalnie związane w Jezusie Chrystusie” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).